نشست و برخاست

5 plus ones based on 5 ratings

بازی نشست و برخاست

هدف بازی: مهارت های حفظ تعادل
سن بازیکنان: 6 تا 11 سال
تعداد بازیکنان: 2 نفر به بالا

شروع بازی:

همه کودکان به صورت چهار زانو و دست به سینه روی زمین می نشینند.
هدف بازی این است که ببینیم چند نفر از کودکان می توانند بدون جدا کردن دست از سینه سرپا بایستند.
هنگامی که یکی از کودکان موفق شد سرپا بایستد، بازی از ابتدا شروع می شود.
***

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *