چتر من

5 plus ones based on 5 ratings

شعر چتر من

وقتی که باران میاد
باران نم نم میاد
چترم و باز می شوم
یک سرپناه می شوم
تا که یک وقت خیس نشی
اسیر باران بشی
اگه یک وقت خیس بشی
مریض می شی
تو خونه موندگار می شی
پس وقتی باران میاد
باران نم نم میاد
هیچ وقت فراموش نشه
من را بردار همیشه

***

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *