بخش تصاویر کودکان شما

آریو 

سن: 6 ماهه – پسر گل ِ مامان میتی زمردی ***

شهرنوش فقیهی 

سن: 7 سال و نیمه – دختر به این نازی، دختر مامان مهرنوش ***

آرتین 

سن: – آرتین آقایی پسر مهربون مامان سمانه ***

نگار عسکری آورزمان 

سن: دو سال و نیمه – نگار ناز دختر مامان فرزانه رحمانی ***

مهدی امیرزکریایی 

سن: 4 سال و 4 ماه – مهدی پسر گل مرجان ارجمندی که مامانش خیلی خیلی دوستش داره ***

پارمیدا حسینی نیک 

سن: 5.5 ساله – پارمیدای عزیز یه گل نازه – یک نقاشی از: پارمیدای عزیز ***

یاس شیخ باقری 

سن: – یاس عزیز دختر مامانی دینا رمضانی ***

پرنیا گودرزی 

سن: – پرنیا دختر کوچولوی مامان الهام بیاتی ***

میترا 

سن: 7 ساله – دختر بامزه و نمکی از تهران ***

آناهیتا 

سن: 11 ساله – کلاس پنجم دبستان با معدل 20 ***