بخش شعرهای کودکان

چتر من 

وقتی که باران میاد باران نم نم میاد چترم و باز می شوم یک سرپناه می شوم تا که یک وقت خیس نشی اسیر باران بشی اگه یک وقت خیس بشی مریض می شی تو خونه موندگار می شی پس وقتی باران میاد باران نم نم میاد هیچ وقت فراموش نشه من را بردار همیشه… ادامه مطلب »

توپ طلایی 

خورشید خانم، تو یک توپ طلایی تو آسمونی، اون بالا بالاهایی نور می پاشی به روی دشت و صحرا گرم می کنی هر گوشه زمین را وقتی یه دونه توی خاک می خوابه نور تو روی خاک اون می تابه گرم می شه و دونه شکوفا می شه زمین پر از گل های زیبا می… ادامه مطلب »

پاشو، پاشو، خورشیدو نگاه کن 

پاشو، پاشو، خورشیدو نگاه کن پاشو، پاشو، آفتابو صدا کن پاشو، پاشو، لباستو بپوش پاشو، پاشو، آماده شو بکوش حرف منو گوش کن خوابو فراموش کن زنده کن با ورزش دل و جان ای کودک زیبا زودتر پاشو از جا نیرو بخشد ورزش به انسان ***

کودکان کتابخوان 

ما کودکانیم شیرین زبانیم تنها و با هم کتاب می خوانیم ما در دبستان شادیم و خندان چون گل که دارد جا در گلستان گفتار ما خوب هر کار ما خوب با هر کسی هست رفتار ما خوب «عباس یمینی شریف» ***

روز و شب 

روز است و آسمان آبی پر از ابر و یه خورشید طلایی خورشید بسیار قشنگ است نورش زرد ِ زرد است ابرهای سفید و زیبا مثل پارچه ای از حریر دیبا روز وقت درس و کار است وقت بیداری و نشاط است حالا شب است و آسمان تاریک ستاره است و یه ماه باریک ستاره… ادامه مطلب »

سلام به جنگل سبز 

سلام به جنگل سبز به آسمان آبی به غنچه های خندان به روز آفتابی سلام به هر ستاره به ابر پاره پاره به دانه ای که از خاک درآمده، دوباره سلام به هر دل پاک به هر دل پـُر امید سلام به آن شب تار که عاقبت شد سفید سلام به دشت و دریا سلام… ادامه مطلب »

لالایی 

لالایی ماه و مهتابه لالایی مونس خوابه لالایی قصه گل هاس پر از آفتاب پر از آبه لالایی رسم و آیینه لالایی شعر شیرینه روون و صاف و ساده زلال مثل آیینه لالایی گرمی خونه لالایی قوت جونه لالایی میگه: یه شب هم کسی تنها نمی مونه لالایی آسمون داره گل و رنگین کمون داره… ادامه مطلب »

یه مهمونی گنده 

کنار گل تو باغچه نشستن دو تا زنبور یه مهمونی گرفتن با یه دونه انگور خانوم و آقا مورچه رد میشدن از اونجا زنبورای مهربون صدا زدن بفرما! شاپرک و کفشدوزک می پریدن رو گلها زنبورای مهربون صدازدن بفرما! کنار باغچه حالا زیاد شدن مهمونا مورچه ها و کفشدوزک شاپرک و زنبورا یه مهمونی گنده… ادامه مطلب »

قطار 

تتق تتق تتق تق همیشه توی راهی چقدر تو صبوری قشنگ مثل ماهی هزارپایی انگار میان دشت گل ها هزار کفش داری تو آهنی و زیبا تتق و تتق می آیی دوباره از دل کوه پر از صدای شاد مسافران انبوه نگاه کن کسی هست در انتظارت این جا همان که دوست توست پل ورسک… ادامه مطلب »

بازی موش با گربه 

آی گربه ناقلا بیا پاور چین بیا به این سوراخ نگا کن بگرد یه موش پیدا کن اون موشه رو تو بردار سر به سر موش بذار ببین موشه چه نازه! دمش چقد درازه! چه دندونایی داره! عجب چشایی داره! اما چرا ترسیده؟ معلومه، گربه دیده یه گربه چاقالو با بدن پشمالو با اون چشای… ادامه مطلب »

پروانه قشنگ 

امروز روی یخچال پروانه قشنگی ست با این که بال دارد پرواز را بلد نیست چسبیده روی یخچال آهن رباست پایش در فکر باغ هم نیست در فکر غنچه هایش پرهای رنگی او خیلی ظریف و شیک است اما چه حیف! چون که جنسش پلاستیک است ***

گریه گل 

دیدم گلی را در باغ زیبا گفتم بچینم از بین گل ها یک دفعه دیدم رویش شده زرد از ترس کندن گل گریه می کرد او را نکندم دیدم که شد شاد عطر تنش را آن گل به من داد «علی باباجانی» ***