شعر مرغ قشنگ من

مرغ قشنگ من 

مرغ قشنگم قدقدقدقدا می کنه شاید داره منو صدا می کنه دونه می خواد تا بخوره برای من تخم بذاره یه مشت دونه بر می دارم برای مرغم می پاشم یه کاسه آب میارم جلوی مرغم میذارم اون می خوره آب و دونه بعدش میره توی لونه می خوابه قدقد می کنه برای من تخم… ادامه مطلب »