علائم گوشت مرغ آلوده

نکات بهداشتی در رابطه با گوشت مرغ 

همه ما با بوی مرغ آشنا هستیم. گوشت مرغ باید بوی طبیعی خودش را داشته باشد. اگر یک وقت احساس کردید بوی مرغ غیرطبیعی است به هیچ عنوان آن را نخرید. بوی بد نشانه فاسد بودن گوشت است. ایده آل این است که مرغ محلی را از آشنای مزرعه دار بخرید. مرغی که نه هورمون… ادامه مطلب »