قصه دو دوست

دو دوست 

دو دوست در جاده ای با هم قدم می زدند. کناره های جاده را درختهای بلند پوشانده بود. ناگهان خرسی بیرون آمد و به دنبال آنها دوید. یکی از آن دو مرد دوید و بالای درخت رفت. خرس نمی توانست مرد را بگیرد ولی مرد باز هم می ترسید. دومین مرد فرصت نداشت که به… ادامه مطلب »