قصه سه ماهی

سه ماهی 

در آبگیر کوچکی، سه ماهی به رنگهای سبز، نارنجی و قرمز زندگی می کردند. ماهی سبز، زرنگ و باهوش بود. ماهی نارنجی، هوش کمتری داشت و ماهی قرمز، کم عقل و بی فکر بود. یک روز دو ماهیگیر از کنار آبگیر عبور می کردند که ماهی ها را دیدند و با هم قرار گذاشتند که… ادامه مطلب »