مدهای خطرناک

اطراف این مُدهای ناسالم نگردید 

شاید شما هم از آن دسته افرادی باشید که از هر نوع مُدی در هر سبک و سیاقی پیروی می کنند و سالم بودن یا نبودنش برایتان اهمیت چندانی نداشته باشد اما این موضوع برای بسیاری از طرفداران مُد چندان هم بی اهمیت نیست؛ چرا که این روزها در مراسم هفته های مُد، اصطلاح جدیدی… ادامه مطلب »