مزایای دویدن

بدوید حتی اگر از آن لذت نمی برید 

پزشکان دویدن را از جمله فعالیت های بدنی می دانند که به متناسب ماندن وزن کمک می کند. افرادی که در هفته سه تا چهار بار و به مدت حدود 30 تا 45 دقیقه در هفته می دوند، نسبت به دیگر افراد کاهش وزن بیشتری دارند. این فعالیت بدنی می تواند به تقویت سیستم قلب… ادامه مطلب »