موجودات پنهان در ناف

موجودات پنهان در ناف شما 

اگر شما جز افرادی هستید که ناف بیرون زده ندارید و در عوض نافی دارید که تورفته است، این خبر شاید خیلی برایتان دلچسب نباشد. محققین دریافته اند که ناف های تورفته می توانند به طور متوسط خانه 60 تا 100 یا حتی بیشتر، گونه باکتری، مخمر و قارچ باشند. این مطالعه نشان می دهد… ادامه مطلب »