نگهداری کفش ها

نگهداری پاییزی از کفش ها 

پاییز دل آسمان بیشتر می گیرد و شاید بارش باران و گل و لای کف خیابان بهانه خوبی باشد برای رسیدگی به کفش هایی که آنها را هر روز زیر پا می گذاریم و هر روز و هنوز همراهمان هستند. • اگر کفش ها خیس شدند هرگز آنها را با بخاری یا هر وسیله گرمایشی… ادامه مطلب »