هوش اجتماعی کودک

رمز هوش هیجانی 

«کودکم با هوش است؟» این دغدغه ذهنی والدین امروزی است. والدینی که با رشد علمی و فرهنگی خود توقعاتشان نسبت به فرزندانشان با والدین پیشین تفاوت های چشمگیری پیدا کرده است. آنها با دید دیگری به کودکان خود می نگرند. اصلی ترین بُعد که آغازگر انتخاب مسیر زندگی است، سنجش هوش و توان کودک است.… ادامه مطلب »

دوستان خیالی کودکان 

شاید شما هم دیده باشید گاهی بچه ها با کسی حرف می زنند، بازی می کنند، همراه او غذا می خورند و اسباب  بازی هایشان را با هم شریک می شوند اما این دوست دیده نمی شود، حرف نمی زند، حرکت نمی کند و فقط در ذهن و خیال کودک همراه اوست. پدر و مادر… ادامه مطلب »