کاهش استرس

10 خوردنی آرامبخش و ضد استرس 

تغذیه تاثیر چشمگیری بر خلقیات و احساسات انسان می گذارد. برای مثال، هنگامی که مقدار زیادی شکر تصفیه شده (شکر سفید) مصرف می کنید، تا چند ساعت بعد احساس افسردگی و بی حوصلگی می کنید. این افزایش سطح قند خون روی تمرکز فرد تاثیر می گذارد و متعاقب آن در کار و روابط او خلل… ادامه مطلب »

4 تکنیک برای دور راندن نگرانی ها 

اگر نیم بیشتر روز را دست به گریبان با نگرانی ها، اضطراب ها و استرس هایی هستید که بی اجازه خود را مهمان جسم و روحتان می کنند، باید بدانید این مهمانان دوست نداشتنی اگر بیش از حد ساکن خانه شما باشند صاحبخانه خواهند شد و شما را از خانه شاد و پرنشاطتان بیرون می… ادامه مطلب »