henna

خواص حنا 

حنا از نظر طبیعت طبق رای حکمای طب سنتی ایران مرکب القوی مایل به سردی و خشک است. عده ای آن را گرم و خشک نیز گفته اند. در برگهای آن یک ماده اوکسی، نافتوکنیون به نام لاوسن وجود دارد که این ماده دارای خاصیت آنتی بیوتیک می باشد. گلهای آن معروف است که خواب… ادامه مطلب »