Sleep apnea

غلبه کردن بر خواب بیش از حد 

اگر شما به طور مداوم بیش از حدی که می خواهید و مجازید، می خوابید، بدانید که در دنیا مانند شما کم نیست. “در اکثر موارد، خواب بیش از حد می تواند به تمام سیستم خوابیدن شما آسیب جدی وارد کند.” شما به سرعت به خوابیدن اعتیاد پیدا می کنید، زیرا دیگر خواب شما طبیعی… ادامه مطلب »