toilet training

آموزش توالت رفتن به کودک 

آموزش توالت (Toilet Training) یعنی آنکه کودک طرز صحیح استفاده از توالت را بیاموزد، نیاز به طرز صحیح دستشویی کردن، شستن و پاک کردن خودش و شستن دست ها و خشک کردن آنها را بیاموزد. کودکان معمولا تا سن 4-5 سالگی در این مورد نیاز به کمک دارند. اکثر کودکان کنترل عضلانی برای تنظیم خود… ادامه مطلب »