تزیین کالباس به شکل گل داوودی

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

با دنبال کردن این مطلب، می توانید با کالباس، یک گل داوودی زیبا تهیه کرده و مهمان هایتان را شگفت زده کنید. فقط کافی است با دقت طبق تصاویر عمل کنید.

1. هر ورقه کالباس را از وسط تا کنید و مانند شکل با فاصله روی هم قرار دهید. به تعداد 18 ورقه تا شده تهیه کنید.

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

2. به تصویر دقت کنید و مانند آن ورقه های کالباس تا شده را رول کنید. مراقب باشید که ورقه ها روی هم قرار گرفته باشند.

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

3. در این مرحله ته کالباس های رول شده را با کش بسته و انتهای آن را با چاقو ببرید تا ته کالباس ها صاف شده و به راحتی روی یک سطح صاف بایستد. این دسته از کالباس ها، شکوفه وسط گل را تشکیل می دهد.

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

4. یک دسته 12 تایی دیگر درست کنید ولی این بار نیازی به برش نیست. اینها گلبرگ های گل داوودی می باشند.

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

5. مانند شکل کالباس های گلبرگ را روی هم خوابانده و پهن کنید. بعد دسته برش زده را وسط دسته دوم قرار دهید. به خوبی آنها را تزیین کنید.

تزیین کالباس به شکل گل داوودی

می توانید بنا بر تمایل خود تعداد گلبرگ ها را کم و زیاد کنید.
***