بخش تبلیغات

اجاره ماشین و خدمات اجاره خودرو بدون راننده 

بر کسی پوشیده نیست که در جامعه امروز، تهیه خودرو یکی از نیازهای اولیه انسان است. با توجه به هزینه های گزاف تهیه مسکن و خودرو، خیلی ها ترجیح می دهند ابتدا به نیاز اولیه یعنی مسکن بیاندیشند و سپس اگر پولی باقی ماند به تهیه خودرو فکر کنند. اما همه می دانیم با حقوق… ادامه مطلب »