آرامش در محل کار

در محل کار مراقب زبان بدنتان باشید 

گاهی لازم است افراد در محل کارشان علاوه بر کلام، مراقب خطاهای غیرکلامی و بدنی خود باشند، از جمله این موارد: • حرکات و اشارات زیاد هنگام صحبت کردن یا تعداد زیاد حرکات سریع و کوتاه، نشانه هایی است که رفتارهای ظاهرسازانه شما را لو می دهد. • نزدیک ایستادن به دیگران ناراحت کننده بوده… ادامه مطلب »