آرایش متناسب با عینک

آرایش متناسب با عینک 

اگر عینکی هستید حتی با یک آرایش جزئی چشم شما از پشت عینک بیشتر جلوه می کند. البته اگر زیاد آرایش کنید با خط عینک شما برخورد می کند و خیلی زشت و زننده می شود. توجه کنید که چگونگی آرایش دقیق چشم شما به شماره چشمتان بستگی دارد. اگر نزدیک بین هستید، چشمانتان پشت… ادامه مطلب »