آشتی کردن

قهر و آشتی های زنانه 

زنان بیشتر از مردان قهر و آشتی می کنند. زنان روحیه حساس تری داشته و تیپ شخصیتی شان متفاوت است به همین علت بیشتر به قهر و آشتی روی می آورند. قهر در شکل های متفاوت زنان گاهی اوقات اعتراض خود را به صورت ترک کردن خانه و یا قهر کردن نشان می دهند. قهرهایی… ادامه مطلب »