آقایان خوش پوش

چند قانون خوش پوشی 

خوش لباسی هنری است که با توجه به نکاتی ظریف و کمی دقت در انتخاب لباس هایمان به آن می رسیم. این نکته ها را رعایت کنید تا خوش پوشی شما کامل باشد. 1. همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد. 2. پوشیدن لباس های بزرگ تنها اندام شما را اغراق آمیزتر جلوه… ادامه مطلب »