آموزش بستن کمربند با دو سگک

روش بستن کمربند با دو حلقه 

اگر کمربند شلوارتان دو حلقه دارد و یا اگر لباسی خریداری کرده اید یا مانتویی تهیه نموده اید که روی کمر آن، کمربند با دو حلقه یا دو سگک وجود دارد و روش بستن کمربند دو حلقه ای را نمی دانید، این مطلب روش بستن کمربند با دو حلقه را آموزش می دهد. با دقت… ادامه مطلب »