آموزش توالت رفتن به کودک

آموزش توالت رفتن به کودک 

آموزش توالت (Toilet Training) یعنی آنکه کودک طرز صحیح استفاده از توالت را بیاموزد، نیاز به طرز صحیح دستشویی کردن، شستن و پاک کردن خودش و شستن دست ها و خشک کردن آنها را بیاموزد. کودکان معمولا تا سن 4-5 سالگی در این مورد نیاز به کمک دارند. اکثر کودکان کنترل عضلانی برای تنظیم خود… ادامه مطلب »