اتاق تکانی

اتاق تکانی در 10 دقیقه 

اتاق تان به یک انباری شبیه شده و احساس می کنید از پس تمیز کردنش بر نمی آیید… اگر تنها چند دقیقه دیگر معطل شوید، دیر به اداره می رسید. همین بهانه کافی است تا در شروع روزتان برای پیدا کردن لباس ها و وسایلی که باید همراه داشته باشید، تمام کشو ها را به… ادامه مطلب »