احساس پشیمانی

زندگی بدون پشیمانی و حسرت 

افسوس روزهای گذشته، امروز را تغییر نمی دهد… همه گاهی فکر می کنند که اگر کارهای بخصوصی را در گذشته انجام می دادند یا برعکس، زندگی حالشان چه تفاوتی می کرد. همه می دانند که چنین حسرت خوردنی، بی فایده و پوچ است. به جای حسرت خوردن بهتر است اعمال خود را قبول کنیم و… ادامه مطلب »