ارتودنسی دندان ها

حرکت دندان ها به سمت زیبایی 

هر چند در نظر بسیاری از افراد، ارتودنسی روشی علمی برای مرتب شدن و زیبایی دندان هاست، اما این روش در واقع درمان ناهنجاری هایی است که دندان ها و فک ها نسبت به قاعده جمجمه دارند. درمان این ناهنجاری ها می تواند به صورت مجزا یا همزمان باشد که در مجموع ارتودنسی می کوشد… ادامه مطلب »