از بین بردن بوی بد خانه

روش از بین بردن بوی نم خانه های قدیمی 

خانه های قدیمی بوی خاصی دارند که از روی آن قدیمی بودن خانه مشخص می شود. این بو می تواند به دلیل غبار روی سطوح مختلف یا لکه های کپک باشد. بوی ناخوشایند کپک، سردی و رطوبت را با مواد طبیعی که جاذب و خنثی کننده آن هستند، از بین ببرید. برای این کار مقداری… ادامه مطلب »