استقلال طلبی کودکان را لجبازی تلقی نکنید

استقلال طلبی کودکان را لجبازی تلقی نکنید 

کودکان اغلب در دوره های خاصی از رشد، رفته رفته به سمت استقلال طلبی حرکت می کنند که اکثر والدین، این رفتار طبیعی و حتی مهم در رشد کودک را لجبازی تلقی و برخوردهایی نامناسب با موقعیت وی می کنند که این امر ممکن است تاثیرات منفی بر کودک بگذارد. کودکان متناسب با رشد جسمی… ادامه مطلب »