اصول برقراری ارتباط با افراد مشکل دار

اصول برقراری ارتباط با افراد مشکل دار 

خویشاوندان همسر که در کارها دخالت می کنند (فامیل فضول)، رئیس ارباب منش، بچه ای که دائما گریه می کند، همسایه بد چشم، همکار غرغرو، نمونه ای از افراد نامتعارف هستند که شما ترجیح می دهید همه آنها را به عنوان آدم های بی مصرف تلقی کنید. این لیست افراد بی خاصیت در زندگی زیاد… ادامه مطلب »