اعتماد به نفس در کودک

شاد کردن کودکان 

پدر و مادر کار اصلی شان تشویق و حمایت از فرزندان است تا آنها همیشه احترام را درک کرده و شاد باشند. شادی به فرزندان کمک می کند تا با موفقیت و پیشرفت چشمگیر قله های زندگی را فتح کنند. والدین تصور می کنند با فراهم کردن شرایط ایده آل، امکانات و رفاه شادی فرزندان… ادامه مطلب »

تقویت اعتماد به نفس در کودکان 

بسیاری از روان شناسان بر این باورند که داشتن اعتماد به نفس اصلی ترین نیاز هر کودک برای برخورداری از سلامت روان در بزرگسالی است و به عبارت دیگر، اگر والدین بتوانند احساس امنیت و خودباوری را در فرزندانشان از دوران خردسالی تقویت کنند نه تنها از بروز مسائل و مشکلاتی همچون کمرویی و اضطرابشان… ادامه مطلب »