اعتیاد به بستنی

آیا بستنی اعتیاد می آورد؟ 

مصرف بستنی و اعتیاد به آن به آن معنی که مواد مخدر یک حالت فیزیکی و فیزیولوژیکی برای بدن ایجاد می کند را به همراه ندارد. مصرف بستنی ممکن است وابستگی و یا دلبستگی ایجاد کند اما باعث اعتیاد نمی شود. مصرف بستنی و موادی مانند شکلات و سایر شیرینی جات باعث ترشح هورمون بتا‌اندورفین… ادامه مطلب »