امتحان موفق با صبحانه کامل

خانه ای آماده برای روزهای امتحان 

خانه ای آماده برای روزهای امتحان را ما پدر و مادرها باید برای فرزندانمان مهیا کنیم. وقتی زنگ مدرسه می خورد، بیشتر از هر چیز در این فکر هستی که وقتی به خانه رسیدی، چگونه به ترتیب به کارهایت برسی. با خودت قرار می گذاری که خیلی سریع استراحت مختصری بکنی و در سه ساعت… ادامه مطلب »

خانه ای آماده برای روزهای امتحان 

وقتی زنگ مدرسه می خورد، بیشتر از هر چیز در این فکر هستی که وقتی به خانه رسیدی، چگونه به ترتیب به کارهایت برسی. با خودت قرار می گذاری که خیلی سریع استراحت مختصری بکنی و در سه ساعت کل درس ریاضی را یک بار دوره کنی. بعد نیم ساعتی استراحت کرده و تا پایان… ادامه مطلب »

امتحان موفق با صبحانه کامل 

گروهی از دانشجویان و دانش آموزان پیش از امتحان برای مطالعه مواد امتحانی با کمبود وقت مواجه می شوند و سعی می کنند حتی از آخرین فرصت های خود برای مرور درس ها استفاده کنند؛ به همین خاطر در روز امتحان وقتی برای خوردن صبحانه نمی گذارند یا به طور کل این مساله را فراموش… ادامه مطلب »