ایجاد انگیزه در کودکان

خانه ای آماده برای روزهای امتحان 

وقتی زنگ مدرسه می خورد، بیشتر از هر چیز در این فکر هستی که وقتی به خانه رسیدی، چگونه به ترتیب به کارهایت برسی. با خودت قرار می گذاری که خیلی سریع استراحت مختصری بکنی و در سه ساعت کل درس ریاضی را یک بار دوره کنی. بعد نیم ساعتی استراحت کرده و تا پایان… ادامه مطلب »