ایده ها؛ سبزی ها و میوه ها

ایده ها؛ سبزی ها و میوه ها 

اندازه ایده آل برای مصرف میوه و سبزی ها 5 وعده در روز است. در حالی که بیشتر مردم کمتر از این مقدار میوه و سبزی در روز مصرف می کنند. راهکارهای زیر برای افزایش وعده های مصرفی میوه و سبزی توصیه می شوند: 1. وعده اصلی غذای خود را با سبزیجات آغاز کنید: پیش… ادامه مطلب »