ایده های رنگی در دکوراسیون منزل

ایده های رنگی در دکوراسیون منزل 

اگر می خواهید خانه را از یکنواختی درآورید، از ترکیب رنگ ها استفاده کنید. برای این منظور از ایده های زیر کمک بگیرید. • می توانید دیوارها را به صورت راه راه رنگ کنید. • روی دیوار مربع یا مستطیل هایی در اندازه های مختلف بکشید و با توجه به رنگ فرش، پرده، تخت و… ادامه مطلب »