بازی انداختن توپ در سطل

انداختن توپ در سطل 

هدف بازی: سرگرمی، تحرک، سرعت عمل سن بازیکنان: 6 سال به بالا تعداد بازیکنان: 2 نفر یا بیشتر شروع بازی: سطلی را در فاصله 2 متری زمین، میان دو درخت یا دو دیوار آویزان کنید و کودکان را ترغیب نمایید تا سعی کنند توپ کوچکی را به داخل آن بیندازند. ***