بازی حمل کتاب با سر

حمل کتاب با سر 

هدف بازی: افزایش دقت، هوشیاری، همکاری، تعاون، بهبود هماهنگی اعصاب و عضلات و آموزش صحیح راه رفتن سن بازیکنان: 7 الی 10 سال تعداد بازیکنان: 15 الی 40 نفر شروع بازی: بازیکنان را در گروه های مساوی و موازی آرایش می دهیم. اولین نفرات هر گروه در حالی که یک کتاب بر سر خود گذاشته… ادامه مطلب »