بازی رایانه ای برای کودک

بازی های رایانه ای و کودکان 

بازی های ویدیویی و رایانه ای، به اندازه برنامه های تلویزیونی یا حتی بیش از آن برای برخی کودکان محبوب و دوست داشتنی هستند. ما به عنوان پدر و مادر در برابر علاقه و شیفتگی فرزندانمان نسبت به این گونه بازی ها می توانیم دچار دلواپسی و ترس های متعددی شویم. به خوبی این بازی… ادامه مطلب »