بازی سبز و آبی

سبز و آبی 

هدف بازی: ایجاد تحرک بدنی، سرگرمی و بهبود سرعت و چابکی سن بازیکنان: کودکان 7 سال و بالاتر تعداد بازیکنان: دو گروه 6 نفری یا بیشتر، یک نفر داور شروع بازی: یکی از بازیکنان با توافق به حکم قرعه به عنوان داور انتخاب و بقیه به دو گروه مساوی تقسیم می شوند. یکی از گروه… ادامه مطلب »