بازی مسابقه خرچنگ ها

مسابقه خرچنگ ها 

هدف بازی: آمادگی جسمانی، ایجاد مهارت و چابکی در کودکان سن بازیکنان: 7 سال یا بیشتر تعداد بازیکنان: 6 نفر یا بیشتر شروع بازی: همه کودکان در زمین بازی پخش می شوند. سپس حالت راه رفتن خرچنگ ها را می گیرند. به این صورت که در وضعیت نشسته، با استفاده از دست و پای خود،… ادامه مطلب »