بالا بردن ماندگاری مواد غذایی

بالا بردن ماندگاری مواد غذایی 

این روزها که متخصصان تغذیه مدام از ضررهای استفاده از مواد غذایی کنسروی یا دارای عنوان ماندگاری بالا سخن می گویند، بهتر است در خانه جلوی فساد زودهنگام مواد غذایی تازه را بگیریم. • اگر غذا با روش مناسب فریز نشود، باکتری های درون آن به سرعت تکثیر می شوند. پس مواد غذایی فاسد شدنی… ادامه مطلب »