با اشتباهات خود کنار بیایید

با اشتباهات خود کنار بیایید 

زندگی همه ما پر از اشتباه است که باید با آنها کنار بیاییم اما آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم مهم نیست که اشتباه کرده ایم؛ مهم این است که از اشتباه مان درس گرفته باشیم. اگر بخواهیم علل اصلی هر شکست را بررسی کنیم، متوجه می شویم که علت اساسی آن نداشتن ایمان… ادامه مطلب »