بخشیدن دیگران

«گذشت»، یک هنر فراموش شده 

“گذشت” ممکن است کاری بزرگ و الهی باشد اما هیچ کس تا به حال نگفته است که این کار، کاری آسان است زمانی که شخصی قلب شما را می شکند برایتان خیلی سخت است تا کینه و یا غصه ای که از او در دل شما نشسته است، از ذهن و قلب خود خارج کنید.… ادامه مطلب »