برس مو

اگر برس سشوار لای موهایتان گیر کند 

برای شما هم اتفاق افتاده که با داشتن موهای بلند یا حتی نه چندان بلند موقع سشوار، برس گردتان لا به لای موهایتان گیر کند و شما به سختی آن را از موها جدا کرده باشید؟! اگر برای شما هم حداقل یک بار اتفاق افتاده که هنگام سشوار کشیدن، برس گرد یا همان موپیچ در… ادامه مطلب »