برقراری ارتباط

ارتباط در محل کار یک هنر است 

امروزه هر قدر که دانش اجتماعی بشر پیش می رود بیشتر مشخص می شود که انسان منزوی، تنها و بدون ارتباط با دیگران، در معرض بسیاری از آسیب های اجتماعی قرار دارد. ما انسان ها با آموختن نحوه درست برقراری ارتباط می توانیم کاری کنیم که دیگران هماهنگ با آرزوهای ما فکر و عمل کنند… ادامه مطلب »

اصول برقراری ارتباط با افراد مشکل دار 

خویشاوندان همسر که در کارها دخالت می کنند (فامیل فضول)، رئیس ارباب منش، بچه ای که دائما گریه می کند، همسایه بد چشم، همکار غرغرو، نمونه ای از افراد نامتعارف هستند که شما ترجیح می دهید همه آنها را به عنوان آدم های بی مصرف تلقی کنید. این لیست افراد بی خاصیت در زندگی زیاد… ادامه مطلب »