برنج آبکش

برنج کته بهتر است یا برنج آبکش؟ 

یکی از عادت های خوب چینی ها، مصرف برنج به صورت کته شده است. در کل کته خوردن برنج بسیار بهتر از نوع آبکش آن است زیرا کته کردن به حفظ بهتر ویتامین های برنج کمک می کند. وقتی برنج آبکش می شود و داخل آب در حال جوش قرار می گیرد، بسیاری از ویتامین… ادامه مطلب »