بیش از حد خوابیدن

غلبه کردن بر خواب بیش از حد 

اگر شما به طور مداوم بیش از حدی که می خواهید و مجازید، می خوابید، بدانید که در دنیا مانند شما کم نیست. “در اکثر موارد، خواب بیش از حد می تواند به تمام سیستم خوابیدن شما آسیب جدی وارد کند.” شما به سرعت به خوابیدن اعتیاد پیدا می کنید، زیرا دیگر خواب شما طبیعی… ادامه مطلب »