بیش فعال

نحوه تربیت کودک بیش فعال 

والدین کودکان مبتلا به اختلال کم توجهی بیش فعالی (ADHD) می توانند به موفقیت کودکان شان در خانه و مدرسه کمک کنند. رعایت این نکات به وسیله والدین در برخورد با کودکان مبتلا به بیش فعالی برای آنها مفید است: • وسائلی را که کودک به طور روزمره استفاده می کند، مانند لباس ها، اسباب… ادامه مطلب »